Instructorship Program

  

 

Ang programang ito ng Breakpoint ay ginawa upang makapag bigay ng opportunidad sa mga taong naniniwala sa advocacy ng breakpoint FLCS na maging bahagi ng Breakpoing Instructors and Coaching Team.

Naniniwala ang breakpoint na upang mas maging epektibo ang isang instructor o isang coach sa kanyang trabaho ay kinakailangan niyang maintidihan ang aktwal na pinagdadaanan ng kanyang mga tinuturuan. At upang maintindihan niya ito ay kinakailangan niyang mapagdaanan ang parehong mga bagay na pinagdadaanan ng kanyang mga estudyante. Kailangan niya mapatunayan sa kanyang sarili na ang mga bagay na kanyang itinuturo o ipinapagawa sa kanyang mga estudyante ay pawang epektibo, makatotohanan, at maaaring gawin ng kahit sinong nagnanais ng pagbabago sa kanyang pisikal na katayuan. Mas magiging maganda ang kanyang relasyon sa kanyang mga estudyante kung siya mismo ay produkto ng programang kanyang itinuturo.

Dahil sa paniniwalang ito ay binuksan ng breakpoint ang Instructorship Program kung saan ang sinumang papasailalim dito ay magkakaroon ng pagkakataon na hindi lamang mabago ang kanyang sarili kundi maging bahagi ng pagbabago ng maraming tao sa buong Pilipinas.

Ibat’t -iba ang mga dahilan ng tao bakit nila ipinapasailalim ang kanilang mga sarili sa anumang fitness ang lifestyle program, at Ang breakpoint FLCS ay pawang positibo na ang sinumang sumasailalim sa anumang fitness ang lifestyle program ay mas magiging motivated na matapos ang kanilang programa kung mayroon silang mas importante at makabuluhang dahilan o goal higit sa pagiging payat o malakas lamang.

Para sa breakpoint FLCS, ang pagnanais ng isang tao na maibahagi sa iba ang pagbabago na kanilang dinanas o pinagdaanan ay mas matibay na dahilan o goal para pagbutihin nila ang programang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Higit pa riyan ay napaka importante para sa isang instructor na maipakita o maiharap niya ang kanyang sarili sa kanyang mga estudyante bilang isang visible testimony dahil ito ay nakadaragdag ng inspirasyon at motivation sa kanila upang pagbutihin at seryosohin din nila ang kanilang ginagawa.

 

Ang Instructorship Program ng breakpoint FLCS na ito ay katulad lamang din ng ibang Fitness ang Lifestyle services na ibinibigay ng breakpoint maliban sa ang goal nito ay upang magi silang CERTIFIED Breakpoint FLCS Instructor pagkatapos nila sa programa. Ang isa pang bagay na napaka ganda sa programang ito ay dahil magkasabay na binabago ng programa ang personal na pangangatawan ng estudyante at tinuturuan sila kung papaano ito ituro sa iba.

 

Sino ang mga maaaring mag avail ng programang ito?

Ang mga maaaring mag avail ng programang ito ay ang sinuman na mayroong problema sa kanilang personal na pangngatawan at nagnanais na ito ay masolusyunan o mabago. Silay ay dapat nasa edad na 18 years old hanggang 60 years old. Bagamat halos lahat ay maaaring mag avail ng programang ito ay kinakailangan parin silang dumaan sa assessment and evaluation ng breakpoint FLCS.

 

Ano ang mga serbisyo na makukuha ng estudyante sa ilalim ng programang ito?

 

Basically siya ay sasailalim sa fitness and lifestyle program na angkop sa panangailangan nya (ex. Lose weight or gain weight, etc program). Siya ay magkakaroon ng one-on-ne instruction sa exercise workout, siya ay magkakaroon sariling meal plan at maging ng lifestyle program na angkop sa kanyang programa.

Maliban dito ay papasailalim siya sa ilang mga lectures gamit ang instructorship module ng breakpoint FLCS. Magkakaroon siya ng pagkakataon na mag observe at maibahagi sa ilang exercise sessions na ikina conduct sa iba’t-ibang mga lugar.

 

Gaano ito katagal?

Ang kanyang one-on-one instruction ay magtatagal ng 100 days subalit ang buong instructorship program ay tumatagal hanggang isang taon. Matapos ang 100 days ay mas tututok na ang estudyante sa pagiging bahagi ng organization ng breakpoint FLCS upang maunawaan at matutunan pa niya ang mga importanteng bagay tungkol sa breakpoint lalo na sa pagiging isang instructor.

 

Kailan siya maaaring magturo?

 

Ang sinumang sumailalim sa programang ito ay maaari lamang magturo sa oras na maipas niya ang final evaluation ng instructorship program sa araw ng pagtatapos ng isang taon na programa niya. Dito pa lamang siya magiging isang Certified Fitness Instructor sa ilalim ng Breakpoint FLCS umbrella.  Sa pagkakataong iyon ay doon pa lamang siya maaaring mabigyan ng account ng breakpoint na kanyang hahawakan at maging pormal na bahagi ng instructor and coaching team ng breakpoint.

Oras na matapos at maipasa ng isang estudyante ang instructorship program na ito ay automatic na siya ay magkakaroon na ranggo na Fitness Instructor Level 2.

 

Papaano naman kung hindi niya ito maipasa?

Kung hindi niya ito maipasa ay kinakailangan niyang mag undergo ng extended review program na tumatagal ng isang lingo. Wala itong dagdag na kabayaran.

 

Papaano kung hindi parin niya ito maipasa?

Kinakailangan niyang mag-undergo ng isa pang extended review program na tatagal ng isang buwa subalit ito ay mayroon nang dagdag na kabayaran. Ganoon pa man ay nakasisiguro ang Breakpoint sa 98 % passing rate sa unang take pa lamang.

 

Ang certification ba na ito ay maaari  nilang magamit sa personal nilang mga kliyente?

Walang sinuman ang maaaring tumanggap o mag handle ng sinumang kliyente na hindi dadaan sa proseso ng breakpoint. Hindi naman sila sumailalim ng Instructorship program para maging marketing personel o maging sales representative. Ang lahat ng bahagi sa instructors and coaching team ng breakpoint FLCS ay dapat sumunod sa Sistema nito at bahagi ng sistemang iyan ay ang pag aassign ng breakpoint FLCS ng account o kliyente sa kanila.

Kung sakaling nais naman nila magturo ng pribado at labas ng breakpoint ay maaari din naman subalit hindi niya maaaring ipakilala o gamitin ang breakpoint sa kanyang ginagawa dahil walang anumang responsibilidad na aakuin ang breakpoint sa anumang negosasyon na ginagawa ninuman sa kanilang mga instructors o coaches kung ito ay hindi dadaan sa kanilang Standard Operation Procedure.

 

Ang certification ba na ito ay maaari na nilang magamit sa ibang fitness clubs and institutions?

Hindi, dahil ang certification na ito ay para lamang sa ilalim ng operation ng Breakpoint FLCS sa buong Pilipinas.

 

Para sa iba pang katanungan ay maaari kayong makipag ugnayan sa amin sa numerong 09169172614 o email kami sa breakpointfitness.lifestyle@yahoo.com